19.01.21 Medewerker gezocht!
Vacature (ir.-) architect

Mutad A.&U.P. zoekt een jonge, gemotiveerde (ir.-) architect,
bij voorkeur met enkele jaren praktijkervaring,
voor medewerking aan gevarieerde architectuurprojecten en stedenbouwkundige studieopdrachten.

Nauwe betrokkenheid bij de verschillende fasen, van ontwerp tot uitvoering.

Stagemogelijkheid vanaf 1 januari 2020.

Contact + CV: info@mutad.eu